Help ik heb hulp nodig


maar krijg ik ook de hulp die ik nodig heb?

Het Cli�ntenplatform Alkmaar en de WMO Raad Graft-De Rijp/Schermer organiseren op donderdag 14 november een bijeenkomst over hoe mensen de regie in eigen hand kunnen houden, als ze hulp nodig hebben. Als iemand hulp vraagt aan de gemeente, wordt met hem of haar een zogenoemd keukentafelgesprek gehouden. De vraag is nu of bij een dergelijk gesprek ook de werkelijke behoeften en wensen van de hulpvrager aan bod komen. Daarover gaan we in gesprek op de bijeenkomst, die wordt gehouden in wijkcentrum de Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831CR Koedijk, van 14 tot 17 uur.

De komende tijd verandert er veel in de zorg. De gemeenten krijgen er nog veel meer taken bij, maar krijgen aan de andere kant veel minder geld om die taken uit te voeren. Het toverwoord dat de overheden voor deze situatie hebben bedacht, is eigen verantwoordelijk-heid: doe alles wat je zelf nog kunt, samen met je �netwerk�.

Voor mensen die hulp nodig hebben, kan dat heel lastig zijn: je moet hulp vragen aan je buren, je kinderen of andere familieleden. Als die er zijn, want soms heb je geen behulpzame buren, heb je geen kinderen, of wonen ze ver weg en heb je weinig contact met verdere familie. Ook kan het zijn dat je simpelweg een voorziening nodig hebt om een belemmering op te lossen. Dit alles betekent dat hulp vragen en hulp geven altijd maatwerk moet zijn.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met een hulpvraag zit, al hulp krijgt, of gewoon benieuwd is hoe anderen met hun hulpvraag omgaan. Drie sprekers komen vertellen over hun ervaringen met de zorg en zullen vragen van de aanwezigen beantwoorden.
Deze middag is interessant voor zowel hulpvragers, als voor mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook voor mensen die in de zorg werken en voor ambtenaren, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo.

Deelname is gratis. Aanmelding kan via: gras.wmoraad@gmail.com. Informatie over de bijeenkomst kunt u opvragen via telefoonnummer: 06 87594615.

Mijn rol: dagvoorzitter en medevoorbereider.

Conferentie over transitie van zorgvastgoed


Hoe houden we de transitie van zorgvastgoed betaalbaar? Dat is één van de centrale vragen van de conferentie ‘Bezuinigingen AWBZ vragen om creativiteit en duurzame oplossingen’ op 18 september 2013 in Mare Nostrum (gewijzigde locatie) te Alkmaar. Door de dubbele vergrijzing en het massale gebruik van AWBZ-gelden zijn de zorgkosten fors gestegen. De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen. De belangrijkste daarvan zijn de scheiding van wonen en zorg en de verregaande extramuralisering.

Vakkundige sprekers
Deskundigen uit de zorg, vastgoed en zorgfinanciering belichten vanuit verschillende invalshoeken de problematiek waar u mee te maken gaat krijgen, of wellicht al hebt gekregen. Ook dragen zij concrete oplossingen aan hoe deze ingewikkelde opdracht aan te pakken.

Wat levert het u op?
Als deelnemer van deze conferentie krijgt u zicht op de onontkoombare opgave waarvoor we staan, de afwegingen die daarbij gemaakt dienen te worden en direct inzetbare handreikingen voor mogelijke oplossingen. De conferentie helpt u verder om uw positie en de grote uitdaging, samen met organisaties in uw eigen werkgebied, helder te krijgen en een stap verder te brengen.

Voor wie?
De conferentie is in het bijzonder bedoeld voor vertegenwoordigers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten uit Noord-Holland. Maar ook vertegenwoordigers van organisaties die vanuit hun maatschappelijke of beleidsmatige taak- en of doelstelling met dit onderwerp te maken krijgen, zijn van harte welkom.

De kosten voor deelname aan de conferentie zijn € 75 per persoon.

Programma en meer informatie: www.planadvies.com/conferentie-3
Inschrijven: www.planadvies.com/inschrijven-conferentie

De organisatoren van de conferentie hopen u op 18 september te ontmoeten.

Peter Twisk (Planadvies BV)
Arend de Geus (VeelHooi)
Wim van Veen (Adviesbureau Wim van Veen)

Afbeelding:
Uw eerste reactie is misschien: "Mooi design, maar krijg ik een half kopje koffie?" Dat hangt natuurlijk af van de maat van het kopje. Maar iemand die in de horeca werkt, is verrast en reageert enthousiast: "Handig, ik kan vier gasten tegelijk hun koffie brengen. Dat scheelt me één keer lopen. Op een dag al gauw....." Het is maar hoe je ernaar kijkt en vanuit welke positie.

Opening SpeelMoesTuin Oud Overdie


Vrijdagmiddag 31 mei om 16.00 uur wordt de SpeelMoesTuin aan de Spieghelstraat in Oud Overdie officieel geopend. De afgelopen twee maanden hebben de bewoners op deze plek hard gewerkt en met een geweldig resultaat. De SpeelMoesTuin is bijna klaar. Dit alles was mogelijk door een financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds van woningcorporatie Woonwaard en met hulp van de gemeente Alkmaar. De opening krijgt een feestelijk tintje, waarbij ook de jeugd uit de wijk wordt betrokken.

Het idee om in de wijk een speelmoestuin te maken, leefde al een tijdje onder een aantal bewoners van Oud Overdie. Zij wilden graag de wijk opfleuren en een buitenplek voor ontmoeting creëren. De woningcorporatie omarmde hun idee en stelde geld beschikbaar. Met hulp van vele wijkbewoners en steun van de gemeente Alkmaar ligt er nu aan de Spieghelstraat een fraaie SpeelMoesTuin, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, tuinieren en kinderen kunnen spelen. Weliswaar tijdelijk tot er wordt gebouwd, maar de bewoners hebben deze unieke kans om de wijk op te vrolijken en groener te maken met beide handen aangegrepen.

De SpeelMoesTuin wordt door de wijkbewoners zelf onderhouden. Elke eerste zaterdag van de maand komen bewoners bij elkaar om te wieden, maaien en andere klussen te doen. De beheergroep van de SpeelMoesTuin wil nog een speelvoorziening en kruidenbakken plaatsen. Daarnaast heeft de beheergroep plannen om op te trekken met andere groene buurtinitiatieven in de wijk, zodat de wijk nog groener en aantrekkelijker wordt.

Tijdens de feestelijke opening zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld mee doen aan een zaadballen werpwedstrijd. De directeur van Woonwaard, Pierre Sponselee, zal samen met jongeren uit de wijk de SpeelMoesTuin openen. Het belooft een mooie middag te worden, dus kom allen!

En….De SpeelMoesTuin kan nog vrijwilligers voor het beheer van de SpeelMoesTuin gebruiken. U kunt zich daarvoor opgeven via speelmoestuin@gmail.com of 06 85257466.
Informatie over de SpeelMoesTuin staat op facebook.

Foto: Vrijwilliger Jac Blom zet esdoorn stevig vast.

(Ik ben kwartiermaker bij de SpeelMoesTuin)

Kabouter Kringloop op de boerderij NME Alkmaar


NME Alkmaar wil kinderen op een speelse manier in contact brengen met de natuur. Deze organisatie doet dat al op vele manieren, maar gaan dat ook doen met het Kabouter Kringloop-project. In een kring om de boerderij komen kabouters te staan, die kinderen van 4 tot 9 jaar alles vertellen over wat er op de boerderij allemaal te zien is en gebeurt. Leuke natuurthema’s worden voor kinderen uitgewerkt. Elke kabouter krijgt zijn eigen verhaal. Zo vertelt de tuinkabouter over zaadjes, plantjes, groenten en vruchten en de bijenkabouter over het leven van bijen. De thema’s worden zo opgebouwd dat kinderen liefdevol met de natuur (leren) omgaan. Zo gaat Kabouter Kringloop kinderen meenemen naar een afvalberg waar zij materialen kunnen scheiden.

Kinderen kunnen zelf meehelpen en ontdekken wat zij leuk vinden. Het project begint al aardig vorm te krijgen, maar voor de uitvoering ervan is NME Alkmaar afhankelijk van ideeën van kinderen en van gelden van fondsen. Daar werken we nu hard aan. Als u of uw kind een idee heeft, dan kunt u dit idee sturen naar: kabouterkringloop@gmail.com . U of uw kind krijgt zeker een reactie terug.

Meer informatie over NME Alkmaar: www.nmealkmaar.nl .

(Zelf ben ik verantwoordelijk voor de fondsenwerving en de begeleiding van het project)

Za 16 maart Open Dag van Zorg en Welzijn


In heel Nederland openen zorg- en welzijnsorganisaties jaarlijks op de derde zaterdag in maart hun deuren voor belangstellenden tijdens de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Zo krijgen bezoekers alle gelegenheid om kennis te maken met de wereld van zorg en welzijn en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Maar ook voor iedereen die meer wil weten over vrijwilligerswerk of zich wil oriënteren op een opleiding of een baan in de zorg- of welzijnssector zijn de open dagen interessant.

Zelf ben ik als adviseur nauw betrokken bij de zorg- en welzijnssector en dus ook benieuwd naar alles wat er groeit en bloeit. De organisaties in deze sectoren worden mede onder druk van de bezuinigingen en veranderingen in de wet- en regelgeving sterk uitgedaagd om aantrekkelijk te blijven. Aantrekkelijk voor de burger, de wijk, de partners in zorg, de politiek en de financiers. En daarmee is de cirkel rond, want de burger wenst als (mede-)financierder steeds meer eigen regie. Instellingen die dit begrijpen hoeven de deuren niet één keer per jaar open te stellen, maar hebben dagelijks aanloop. Ik ga zaterdag 16 maart mijn rondje in Alkmaar maken.

Meer info: http://www.zorgenwelzijnplein.nl/opendagvanzorgenwelzi jn2013

©2008 - 2009 Wim van Veen, Website door Compyou